Magic Flute
Children free 1.7 - 30.12
 

Privacy notice

Prohlášení o ochranně osobních údajů     

        

Vážená klientko, Vážený kliente, od 25.5.2018 vstupuje v platnost podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a  Rady EU,2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich ochraně. Ochrana Vašich osobních údajů ( rozumí se kontaktní e-mail adresa a jméno) je garantována naší společností Kulturní systém Via Praga s.r.o. a jím provozovaným divadlem – Národním divadlem marionet v souvislosti s objednáváním vstupenek na loutková představení a všechny ostatní aktivity Národního divadla marionet, které tyto údaje zpracovává v souladu s novým nařízením GDPR.

Vaše kontaktní údaje využije Národní divadlo marionet pouze pro případnou další komunikaci ohledně dané objednané vstupenky, nebo jiné aktivity divadla, a to následovně : upřesnění  či reklamace konkrétní vstupenky nebo jiné Vámi objednané aktivity divadla a to pouze ve vztahu k Vaší konkrétní objednávce, on-line prodeje či jiné komunikaci. Vaše kontaktní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, nejsou využívány pro další marketingové účely společnosti ani nejsou využívány pro jinou komunikaci (netýká se komunikace ve věci objednané vstupenky) mezi klientem a Národním divadlem marionet.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je Kulturní systém Via Praga s.r.o., IČ 45242313, se sídlem Žatecká 1, Praha 1, CZ., e-mail : festival@mozart.cz, telefon +420224819322-24

 

Základní ústanovení

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky . Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění Vaší objednávky či smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je : plnění objednávky/smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce o realizaci Vaší objednávky/smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky/smlouvy a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje – jméno, e-mail adresa, které jsou nutné k vyřízení Vaší objednávky/smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů , jména a e-mail adresy, není možné objednávku uzavřít a ze strany správce plnit.

 

Příjemci osobních údajů

 

Příjemce osobních údajů je osoba, která se podílí na přípravě Vám objednané služby.  Podílí se na přípravě zboží/vstupenky, či jiné aktivity divadla, zajišťuje provozování on-line prodeje, e-shopu a další služby v souvislosti s vyřizováním Vaší objednávky/služby. Příjemce neposkytuje kontakt žádné další osobě , ani nevyužívá v rámci dalších aktivit divadla.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky/ smlouvy z objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Ještě se hodně uvádí : s těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte -

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

WHERE TO FIND US

Centre of Czech Puppeteers / National Marionette Theatre performs in Prague, at the theatre “Říše loutek” (The Kingdom of Puppets), Žatecká Street No. 1, Prague 1 - Staré Město (a side entrance to the Municipal Library building), near Old Town Square at the crossroads of Žatecká Street with Kaprova Street.

The theatre is easily and conveniently accessible by transport : it is situated 50 metres from the metro stop “Staroměstská” (line A) and 100 metres from a stop of trams no. 17 and no. 18 and the bus stop “Staroměstská” of bus no. 207 on Jan Palach Square

Theatre enter

Žatecká 1
Prague 1 - Staré Město
110 00
Czech Republic

+420 224 819 322

+420 724 367 126

festival@mozart.cz

www.mozart.cz